Rejestracja

  Dane osobowe
  • Tytuł naukowy: *
  • Imię: *
  • Nazwisko: *
  • Specjalizacja: *
  Dane adresowe
  • Ulica i nr domu: *
  • Kod pocztowy: *
  • Miasto: *
  • Email: *
  • Telefon: *
  Faktura

  Czy chce Pan / Pani otrzymać fakturę?

  • Nazwa na fakturze:
  • Ulica i nr:
  • Kod pocztowy:
  • Miasto:
  • NIP:
  • Wysyłka faktury
  Rejestracja
  • udział:

  Informujemy, że Pana/Pani dane są zbierane i przetwarzane w zbiorze „Baza kontaktów” dla celu ułatwienia nawiązywania kontaktów służbowych. Pani/Pana dane pochodzą z przekazanych wizytówek lub są wynikiem dotychczasowej współpracy. Administratorem danych jest AGORA KONFERENCJE z siedzibą w Poznaniu ul. Błażeja 10L/6. Podanie danych jest dobrowolne. Dane są przetwarzane na podstawie przesłanki usprawiedliwionego prawnie celu administratora danych. Ma Pan/Pani prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania zlecenia/umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.